Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Poznaj nas bliżej

Otwarcie ZAZ 2003

Zakład Aktywności Zawodowej od 2003 roku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Elbląskiego, zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 01.01.2010 roku, działa jako samorządowy zakład budżetowy.

Zakład został stworzony jako pierwszy w województwie warmińsko-mazurskim przez Powiat Elbląski na podstawie umowy zawartej między Powiatem Elbląskim a Marszałkiem Województwa Warmińsko -Mazurskiego a także przez PFRON i Marszałka Woj. Warm-Maz. , w imieniu którego w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Obecnie zatrudnia 63 osoby z czego 45 osoby niepełnosprawne w czterech działach produkcji: pralnia, stolarnia, tapicernia i dział usługowo konserwatorski oraz 16 osób w kadrze obsługowo-rehabilitacyjnej.

Zakład finansowany jest z czterech źródeł :
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. Środki zakładu pozyskane ze sprzedaży wyrobów i usług
3. System Obsługi Dofinansowań „SOD”
4. Organizator – Starostwo Powiatowe w Elblągu
5. Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w trzech blokach zadaniowych :
statuetka lodołamacz
1. rehabilitacja zawodowa
2. terapia zajęciowa
3. praca socjalna

Cele ZAZ:

Rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
Przygotowanie do niezależnego i samodzielnego życia w otwartym środowisku
Pomoc przy procesie samorealizacji
Przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy na wolnym rynku
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Informujemy Państwa, że korzystając z usług

Zakładu Aktywności Zawodowej

przyczyniacie się Państwo

do prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej

osób niepełnosprawnych powiatu elbląskiego.