Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa

 

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy Rehabilitacja Zawodowa jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji i polega na udzielaniu osobie niepełnosprawnej takich usług, jak: poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i zatrudnianie, aby umożliwić jej uzyskanie, utrzymanie i awans w odpowiedniej pracy, a przez to umożliwić jej integrację lub reintegrację w normalne życie społeczne.

W naszym zakładzie wyżej wymienione zagadnienia realizowane są poprzez:

- poradnictwo zawodowe polegające na podjęciu odpowiedniej decyzji zawodowej przez osobę niepełnosprawną zatrudnioną w ZAZ dotyczącej wyboru jednego z czterech profili zawodowych proponowanych przez nasz zakład

a) profil stolarski

b) profil tapicerski

c) profil usług pralniczych

d) profil usługowo-konserwatorski - usługi sprzątania biur oraz usługi rekreacyjno wypoczynkowe w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu.

- przygotowanie do pracy zawodowej polegające na opanowaniu przez osobę niepełnosprawną niezbędnej wiedzy teoretycznej, organizowanie szkoleń w celu uzyskania przez osoby niepełnosprawne tytułu robotnika wykwalifikowanego, a w zależności od możliwości psychofizycznych mistrza w danej dziedzinie. Wyżej wymienione szkolenia organizowane są dla ZAZ przez wyspecjalizowaną jednostkę edukacyjną.