Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja Społeczna


Według Światowej Organizacji Zdrowia Rehabilitacja Społeczna jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji, która ma na celu integrację lub reintegrację osoby niepełnosprawnej w środowisko społeczne poprzez udzielenie jej pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie ekonomiczne i społeczne bariery, które mogą utrudnić cały proces rehabilitacji.

W ramach rehabilitacji społecznej w naszym zakładzie prowadzone są zajęcia, rozmowy i zebrania polegające na wyrobieniu umiejętności pracy zespołowej, spożywanie wspólnych posiłków, umiejętności dostosowanych do pracy w środowisku zakładu pracy, ponadto obchodzone są różnego rodzaju uroczystości okolicznościowe, święta religijne, święta narodowe, oraz udział w imprezach sportowych, handlowych, turnusach rehabilitacyjnych. Formy takie służą nabyciu umiejętności zachowania zdarzeń towarzyskich i tradycji przyjętych w danym środowisku, prawidłowego zachowania społecznego, wyrobienie więzi grupowych, powstanie wzajemnych sympatii i przyjaźni oraz poprawnego komunikowania się między sobą.